Wereld Parkinsondag 2023

Op dinsdag 11 april 2023 is het Wereld Parkinson dag. Op deze dag wordt extra aandacht gevraagd voor de ziekte van Parkinson of Parkinsonisme en hun naasten door het aanbod van verschillende bewustzijnscampagnes.

Bij de ziekte van Parkinson krijgen mensen bewegingsstoornissen, zoals handen die hevig beven. Ze gaan steeds trager bewegen en krijgen een stijve lichaamshouding. Ook kan iemand steeds trager gaan denken en spreken. De ziekte van Parkinson is niet erfelijk, maar kan wel vaker in een familie voorkomen.

Een groot deel van de mensen met Parkinson krijgt uiteindelijk ook dementie, namelijk 35 tot 55 procent. Het deel van de hersenen raakt dan door Parkinson aangetast. De symptomen hiervan zijn onder andere moeite hebben met het plannen, concentreren en problemen oplossen, het stoppen of starten van bewegingen, goed reageren op onverwachte dingen en het geheugen, vooral bij herinneringen. Nieuwe informatie opslaan gaat vaak wel nog redelijk goed.

Bij sommige mensen met Parkinson lijkt het verloop van de dementie op de ziekte van Alzheimer.

Parkinson en Parkinson dementie is een ziekte die langzaam verloopt en helaas niet te genezen is. Met bepaalde medicijnen kunnen de symptomen wel verminderen. Ook fysiotherapie of logopedie kunnen helpen.

Voor mensen met Parkinson dementie zijn er verschillende begeleidingstrajecten. Zo zijn er gespreksgroepen en ontmoetingsgroepen, begeleiding door een casemanager dementie of wijkverpleegkundige, dagbesteding en -behandeling, thuiszorg of specialistische zorg in een verpleeghuis.

Wereld Parkinson Dag, op 11 april 2023, is een kans om het bewustzijn rondom de ziekte van Parkinson te vergroten en mensen die getroffen zijn door de ziekte en hun naasten te steunen. Laten we op deze dag hoop koesteren en samenwerken om de levenskwaliteit van Parkinsonpatiënten te verbeteren en verder onderzoek naar effectievere behandelingen te bevorderen.

Wereld Parkinsondag 2023