De reis na de diagnose dementie en als thuis wonen na verloop van tijd niet meer gaat…

Hulp en zorg in de thuissituatie

Mijn naam is Mandy van de Wiel, casemanager dementie bij Samen Verder. Als casemanager kom ik regelmatig bij mensen thuis, waaronder echtparen, alleenstaanden en soms met de kinderen erbij. Het doel van mijn werk is hen te helpen bij het accepteren en omgaan met de diagnose dementie en het nadenken over hun toekomst.

De diagnose dementie is gesteld door een huisarts of geriater en daarna begint de grote reis. Na de diagnose dementie is het vaak een emotionele en uitdagende tijd voor de betrokkenen. Ik vraag hen altijd wat hun wensen zijn en bijna altijd hoor ik dat zij zo lang mogelijk samen met hun partner, in hun huidige woning willen blijven wonen en rust en comfort willen hebben. Ik help hen door hulp, zorg en begeleiding in de thuissituatie te bieden en dit uit te breiden waar nodig. Dit werkt goed, zolang de cliënt met dementie hulp accepteert en de partner ondersteuning krijgt.

Opname in een zorginstelling

Echter, na verloop van tijd merk ik dat de dementie vordert en het thuis wonen steeds zwaarder wordt. Dementie heeft grillige effecten, zoals veranderingen in gedrag, waardoor het onveilig kan worden, of verlies van oriëntatie, waardoor dwalen kan optreden. Soms kan de cliënt ook uit onmacht agressief worden naar de mensen om hen heen. In deze situaties beslis ik samen met de partner en eventueel de kinderen wat het beste is. Vaak is de cliënt al op een wachtlijst geplaatst voor een zorginstelling. Dit is een emotioneel en lang proces.

Ik blijf hen volgen en samen maken we steeds keuzes die het beste zijn voor de cliënt. Soms is dit een (gedwongen) opname in een zorginstelling. Gelukkig is mijn ervaring tot nu toe dat wanneer de cliënt eenmaal gewend is aan de nieuwe woonomgeving, deze kan opbloeien door de juiste aandacht en zorg.

We volgen het traject samen en tijdens het proces maken we steeds keuzes, de cliënt, de familie en de casemanager dementie. En we handelen in wat het beste is voor de cliënt, op welke manier dan ook….

Bij het proces van verhuizing naar een zorginstelling moet ik als casemanager dementie een aantal belangrijke afwegingen maken.

  • Veiligheid: Is de huidige thuissituatie voldoende veilig voor de cliënt met dementie? Als casemanager overweeg ik risico’s en gevaren, zoals onveilige situaties, dwalen en onverwachte uitval.
  • Mantelzorg: Hoe is de situatie voor de mantelzorger, is deze overbelast of juist onder belast? Dient er bijgestuurd te worden?
  • Stimulans: Biedt de huidige woonomgeving voldoende stimulans en prikkels voor de cliënt met dementie of is er behoefte aan meer activiteiten en uitdaging?
  • Persoonlijke wensen: Hoe verhouden de wensen van de cliënt met dementie en familie zich tot elkaar en hoe kan hier op ingespeeld worden?
  • Kwaliteit van zorg: Kan de cliënt in de huidige woonomgeving voldoende zorg ontvangen of is opname in een zorginstelling nodig?

Samen Verder

Ik begeleid en ondersteun de cliënt en de familie in de keuzes die ze maken. Als u vragen heeft over dementie of wilt praten met de casemanager dementie van Samen Verder, neem dan contact op met Mandy van de Wiel via tel. 0492-476001. Samen kunnen we het proces aanpakken en daarin de beste keuzes maken.