Kleinschalig Wonen BrouwHuis – Helmond

Als u op leeftijd bent en zorg nodig heeft die in de thuissituatie niet meer geleverd kan worden, is het fijn ergens te kunnen wonen waar zorg, gezelligheid en veel activiteiten zijn. BrouwHuis onderdeel van ‘Samen Verder’ biedt een warm thuis aan ouderen met dementie. Wij combineren kleinschalig wonen met 24-uurs zorg, gespecialiseerd in de ondersteuning en begeleiding van bewoners met significante geestelijke achteruitgang. In onze huiselijke omgeving, rijk aan gezelligheid en activiteiten, staan zowel dagelijkse verzorging als complexe zorgbehoeften centraal.

Persoonsgerichte zorg

Verzorging en Verpleging

24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar 

 

Persoonsgerichte aandacht

7 dagen per week groeps- en individuele begeleiding

 

 

Kort verblijf (ELV) (binnenkort verwacht) of respijtzorg

Om op kracht te komen

Werkgebied

Hieronder vindt u onze woonlocatie in Helmond.

Kleinschalig wonen BrouwHuis in Helmond

Lavendelheide 36
5704 HA Helmond

0492 – 556 331

Wachttijden

Wachttijden kleinschalig wonen voor ouderen te Helmond

Samen Veder biedt kleinschalig wonen te Helmond op de Lavendelheide.

Er zijn op dit moment nog enkele kamers beschikbaar.

(Bijgesteld zonder wijziging op 14 december 2023)

Wachttijden voor eerstelijns verblijf te Helmond
Samen Verder heeft een kort verblijf kamer/eerstelijns verblijf (ELV) te Helmond op de Lavendelheide.
Dit betreft eerstelijns verblijf (ELV) laag complex. Op https://www.verblijfmetzorg.nl/nl wordt de beschikbaarheid weergegeven van ELV plaatsen in de regio en respijtzorg.
(Bijgesteld zonder wijziging op 14 december 2023

Betalingen en vergoedingen

Het initiatief van BrouwHuis – Helmond uit hoofde van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) valt onder een lage eigen bijdrage (VPT). Op de website van het CAK, kunt u uw eigen bijdrage uitrekenen.
In het onderstaande overzicht treft u de kosten en ook aanvullende dienstverlening aan van BrouwHuis – Samen Verder.

Zorgverzekeraars

BrouwHuis heeft met CZ zorgkantoren een overeenkomst vanuit de WLZ.
Voor eerstelijnsverblijf (ELV) heeft BrouwHuis de volgende verzekeraars afspraken:

Zorgverzekeraar

Vorm

OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid UA

Eerstelijnsverblijf

ONVZ Ziektekostenverzekeraar

Eerstelijnsverblijf

Eno Zorgverzekeraar N.V.

Eerstelijnsverblijf

Caresq

Eerstelijnsverblijf

Centrale Verwerkingseenheid CZ: CZ, OHRA en Nationale Nederlanden

Eerstelijnsverblijf

Coöperatie VGZ

Eerstelijnsverblijf

BrouwHuis heeft geen afspraken voor eerstelijnsverblijf met A.S.R..

kleinschalig wonen