Wie zijn wij

Samen Verder biedt persoonlijke, verpleegkundige en palliatieve/terminale zorg aan maar ook huishoudelijke zorg en persoonlijke begeleiding. Wensen van de cliënt staan op de voorgrond en worden met onze zorg verweven. Deze zorg is bestemd voor jongvolwassenen tot en met senioren. Wij kennen geen uitsluiting van zorg op grond van taal, religie, geaardheid of persoonlijke levensstijl. Mede daardoor kunnen wij onze zorg op een passende, respectvolle wijze en met wederzijds goedvinden aanbieden.

Persoonlijke wensen

Bij Samen Verder staat uw welzijn en welbevinden voorop. Wij gaan niet uit van wat u niet meer kunt maar wat nog wel. Wij houden rekening met uw persoonlijke wensen. Wij zetten ons maximaal in om onze cliënten/bewoners zo goed mogelijk te ondersteunen.

Stabiele fundering

Wij ontvangen graag feedback van onze cliënten, hun familieleden/mantelzorgers en onze medewerkers. Mede daardoor zijn wij in staat onze zorg met de (juiste) dynamiek aan te bieden. Tevreden cliënten en medewerkers vormen de basis voor een stabiele fundering van onze organisatie waarbij onderling respect de belangrijkste schakel is.
Onze medewerkers worden door ons gecoacht en scholing van ons personeel heeft een hoge prioriteit. Onze collega’s worden aangesteld op hun overtuigende motivatie en persoonlijke kwaliteiten.