Wijkverpleging

Verzorging

Bent u (tijdelijk) niet in staat uzelf goed te verzorgen door ziekte of een handicap, dan kan Thuiszorg Samen Verder u daarbij helpen. Het kan gaan om hulp bij wassen of douchen, aan- en uitkleden, aan- en uittrekken van steunkousen, medicatie.

Verpleging

Voor advies over gezondheid of revalidatie, het toedienen van medicijnen of het verzorgen van wonden, komt de wijkverpleegkundige bij u thuis.
Verpleegkundige hulp omvat onder meer:
 • Het stellen van een indicatie;
 • Wondverzorging en het voorkomen van wonden (bij bedlegerigheid), stomazorg, hulp bij katheter e.d.;
 • Advisering over hulpmiddelen, bijvoorbeeld een looprek of hoog/laag bed;
 • Bemiddeling met andere instanties.

Professionele zorg begint bij een indicatie

Een indicatie wordt gesteld door een wijkverpleegkundige van onze organisatie. Bij de wijkverpleging is er geen sprake van een eigen bijdrage. Iedere inwonende van Nederland is verzekerd voor zorg en ondersteuning bij langdurige ziekte, handicap of ouderdom. Heeft u vragen over het aanvragen van een indicatie? Bel met ons en we proberen u verder te helpen!
Als de indicatie rond is, kunt u contact opnemen met ons om de zorg verder te regelen.

Wat gebeurt er na aanmelding?

 • De cliëntadviseur van de Verzorging en Verpleging  komt bij u op huisbezoek.
 • Samen met u vult de adviseur het ZorgLeefPlan in.
 • U bepaalt samen met de wijkverpleegkundige wat uw verwachtingen zijn van de zorg. Zij kijkt met u mee hoe onze organisatie deze wensen kan realiseren.
 • Tijdens de intake worden ook afspraken gemaakt over hoe u de uren wilt verdelen, op welke dagen u het liefst zorg heeft e.d.
 • Omdat we kleine wijkteams hebben, heeft u vaste gezichten die u komen verzorgen. Dus niet elke dag een andere zorgverlener.
 • Minimaal elk half jaar krijgt u een evaluatie hoe de zorg verloopt en of u tevreden bent over de zorgverlening.

Missie en Visie

Missie

Samen Verder ondersteunt mensen in het behouden en verbeteren van hun welzijn en gezondheid, daar waar zij wonen. Optimaliseren van de kwaliteit van leven is daarbij steeds het uitgangspunt. Dit op een professionele en betrokken manier, met oog en respect voor de individuele wensen, mogelijkheden en behoeften. Samen Verder streeft naar voortdurende verbetering van de zorg voor haar cliënten om de cliënten zo goed mogelijk in staat stellen een zelfstandig en onafhankelijk leven te leiden, waarbij ze hun eigen regie voeren en keuzemogelijkheden behouden.

Visie

Samen Verder wil er zijn voor mensen die zorg nodig hebben en zoveel mogelijk eigen regie willen hebben over hun eigen leven.

Werkgebied

Hieronder vindt u de postcodes waar Samen Verder wijkverpleging aanbiedt.

Helmond West/’t Hout
Postcode: 5706, 5707, 5708 en 5701 (deels)

Helmond Oost
Postcode: 5701 (deels), 5702, 5703, 5704, 5705 en 5709

Eindhoven Noord
Postcode: 5612, 5622, 5623, 5624, 5626, 5627, 5628, 5629, 5631 en 5632

Wachttijden

Samen Verder kent een wachttijd van maximaal drie dagen vanaf de aanvraag en aanvang van de zorgverlening. Indien noodzakelijk kan er binnen 24 uur verpleging, verzorging of huishoudelijke zorg worden opgestart.

(Bijgesteld zonder wijziging op 1 mei 2022)

FAQ

Afhankelijk van uw postcode hebben we binnen Samen Verder drie Wijkverpleging Teams: Helmond West/’t Hout, Helmond Oost en Eindhoven Noord.

 

Wanneer de zorg dient te worden aangepast, kunt u hiervoor contact opnemen met uw wijkverpleegkundige. Samen met u wordt dan bekeken waar, welke behoefte ligt.

Wanneer u verpleging of verzorging krijgt vanuit uw zorgverzekeringswet (ZVW)

 • Thuiszorg vanuit ZVW wordt vergoed vanuit het basispakket. Er geldt géén eigen bijdrage en géén eigen risico voor deze zorg. Ook heeft u geen doorverwijzing nodig van huisarts of medisch specialist.

Wanneer u verpleging of verzorging krijgt vanuit de wet langdurige zorg (WLZ)

 • Voor zorg uit de WLZ wordt een eigen bijdrage in rekening gebracht door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). De hoogte van deze bijdrage wordt berekend op basis van uw persoonlijke situatie en uw inkomen. Op de website van het CAK kunt u uw eigen bijdrage berekenen aan de hand van uw persoonlijke gegevens.

Wanneer er iets in huis stuk gaat, is dat uiteraard heel vervelend. Zeker wanneer dit gebeurt tijdens een zorgmoment bij u thuis. Wanneer dit onverhoopt toch gebeurd, kunt u het beste contact opnemen met uw wijkverpleegkundige. Zij of hij zal er voor zorgen dat u een schadeformulier krijgt opgestuurd. Hierin kunt u aangeven wat er gebeurd is en hoe hoog het schadebedrag is. De schade zal vervolgens door ons beoordeeld worden. Houdt u er rekening mee dat er voor u als klant sprake is van een eigen risico van €50,- per schadegeval.

Dit kunt u zelf inzien via uw account van Caren Zorgt, mocht u deze niet hebben adviseren wij u hiervan gebruik te maken.

Zorgverzekeraars

Zorgverzekeraar
Achmea
De Friesland
FBTO
Interpolis
Pro Life
ZieZo
Zilveren Kruis
CZ
CZdirect
IZZ (door CZ)
Just
Nationale-Nederlanden
OHRA
Anderzorg
Hema
Menzis
VinkVink
VGZ
VGZbewuzt
IZA
IZZ (door VGZ)
UMC
Univé
Zekur
ONVZ
Jaaah
VvAA
Zorg en Zekerheid
AZVZ
Eno
United Consumers
HollandZorg
Salland
DSW
InTwente
StadHolland
EUcare
Aevitae
Care4Life