Woonbegeleiding

Bij Woonbegeleiding woont u zo zelfstandig mogelijk maar krijgt u wel hulp van een begeleider, bijvoorbeeld bij het maken van een dagindeling of het regelen van geldzaken. De begeleiding is afgestemd op uw situatie. Samen Verder heeft twee woonlocaties in Eindhoven en Helmond waar men vanaf 18 jaar terecht kan.

Begeleid zelfstandig wonen

De aanmeldingen voor beschermd en begeleid wonen zijn zeer divers. Ze variëren van jongeren (18+) met bijvoorbeeld ADHD tot een stoornis in het autistische spectrum. Naast deze jongeren bieden wij tevens begeleiding aan volwassenen die bijvoorbeeld na een opname in de psychiatrie aan een zelfstandige terugkeer in de maatschappij werken.

Begeleiding betekent niet dat de woonbegeleider/coach allerlei taken overneemt. De begeleider helpt juist zó dat u zelfstandig kunt (leren) functioneren, eventueel met hulp van derden, bijvoorbeeld familie of een mantelzorger. Woonbegeleiding kan betrekking hebben op verschillende terreinen, bijvoorbeeld het huishouden; financieel-administratieve zaken; contact met de behandelaar; geloofszaken; winkelen; vrijetijdsbesteding.

Werkgebied

Samen Verder kent twee locaties:

Aalsterweg – Eindhoven
Aalsterweg 137
5644RA Eindhoven

Hier zijn 23 studio’s met eigen sanitair en kookgelegenheid. Naast het contact met de eigen persoonlijk begeleider is er van maandag t/m vrijdag van 07:30 tot 20:00 altijd een begeleider aanwezig voor vragen of ondersteuning. Buiten deze tijden kunnen bewoners in de nacht of het weekend altijd een beroep doen op de achterwacht dienst. De vorm van indicatie geeft aan of de huur inclusief is of dat de bewoner de studio huurt van Samen Verder.

Steenweg – Helmond
Steenweg 22
5707CG Helmond

Hier zijn negen studio’s met eigen sanitair en kookgelegenheid. De bewoners huren de studio van Samen Verder en krijgen hierbij ambulante begeleiding van Samen Verder. De persoonlijke begeleiders maken afspraken met bewoners over de begeleidingsmomenten, mede afhankelijk van de afgegeven indicatie. 

Voorwaarden om te kunnen wonen bij Samen Verder

  • Vanaf 18 jaar;
  • WMO of WLZ indicatie;
  • Eigen inkomen om de woonlasten te kunnen betalen;
  • Het hebben van een vorm van dagbesteding of arbeid (studie, werk of stage).

Wachttijden

Wachttijden Woonbegeleiding voor jongvolwassenen te Eindhoven

Samen Verder biedt beschermd wonen in Eindhoven. Op de Aalsterweg in Eindhoven beschikt Samen Verder over 23 studio’s.
Er zijn op dit moment geen studio’s beschikbaar.

(Bijgesteld zonder wijziging op 11 mei 2022)

Wachttijden Woonbegeleiding voor jongvolwassenen te Helmond

Samen Verder biedt begeleid wonen in Helmond – Peel gemeenten. Op de Steenweg in Helmond beschikt Samen Verder over 9 appartementen.
Er zijn op dit moment 2 appartementen beschikbaar.

(Bijgesteld zonder wijziging op 11 mei 2022)