Woonbegeleiding

Bij Woonbegeleiding woont u zo zelfstandig mogelijk maar krijgt u wel hulp van een begeleider, bijvoorbeeld bij het maken van een dagindeling of het regelen van geldzaken. De begeleiding is afgestemd op uw situatie.
Samen Verder heeft twee woonlocaties in Eindhoven en Helmond waar men vanaf 18 jaar terecht kan.

Begeleid zelfstandig wonen

De aanmeldingen voor beschermd en begeleid wonen zijn zeer divers. Ze variëren van jongeren (18+) met bijvoorbeeld ADHD tot een stoornis in het autistische spectrum. Naast deze jongeren bieden wij tevens begeleiding aan volwassenen die bijvoorbeeld na een opname in de psychiatrie aan een zelfstandige terugkeer in de maatschappij werken.

Begeleiding betekent niet dat de woonbegeleider/coach allerlei taken overneemt. De begeleider helpt juist zó dat u zelfstandig kunt (leren) functioneren, eventueel met hulp van derden, bijvoorbeeld familie of een mantelzorger. Woonbegeleiding kan betrekking hebben op verschillende terreinen, bijvoorbeeld het huishouden; financieel-administratieve zaken; contact met de behandelaar; geloofszaken; winkelen; vrijetijdsbesteding.

Werkgebied

Samen Verder kent twee locaties:

Aalsterweg – Eindhoven
Aalsterweg 137
5644RA Eindhoven

Steenweg – Helmond
Steenweg 22
5707CG Helmond

Hier zijn negen studio’s met eigen sanitair en kookgelegenheid. De bewoners huren de studio van Samen Verder en krijgen hierbij ambulante begeleiding van Samen Verder. De persoonlijke begeleiders maken afspraken met bewoners over de begeleidingsmomenten, mede afhankelijk van de afgegeven indicatie. 

Voorwaarden om te kunnen wonen bij Samen Verder

  • Vanaf 18 jaar;
  • WMO of WLZ indicatie;
  • Eigen inkomen om de woonlasten te kunnen betalen;
  • Het hebben van een vorm van dagbesteding of arbeid (studie, werk of stage).

Wachttijden

Wachttijden Woonbegeleiding voor jongvolwassenen te Eindhoven

Samen Verder biedt beschermd wonen in Eindhoven. Op de Aalsterweg in Eindhoven beschikt Samen Verder over 23 studio’s.
Er zijn op dit moment geen studio’s beschikbaar en sprake van een wachtlijst.

(Bijgesteld zonder wijziging op 27 februari 2023)

Wachttijden Woonbegeleiding voor jongvolwassenen te Helmond

Samen Verder biedt begeleid wonen in Helmond – Peel gemeenten. Op de Steenweg in Helmond beschikt Samen Verder over 9 appartementen.
Er zijn op dit moment geen appartementen beschikbaar en sprake van een wachtlijst.

(Bijgesteld zonder wijziging op 27 februari 2023)

Aanmeldprocedure

1. Aanmelden

Nadat je het aanmeldingsformulier hebt verstuurd en wij deze in goede orde hebben ontvangen, nemen wij jouw aanmelding door. Er wordt contact met je opgenomen door een van de woonbegeleiders voor het opsturen van aanvullende gegevens, denk hierbij aan: recente zorgplan, psychologisch onderzoek, recente beeldvorming en signaleringsplan. Er wordt vertrouwelijk omgegaan met de gegevens.

Zien wij dat er mogelijkheden zijn voor Samen Verder om passende begeleiding te bieden, nodigen wij de cliënt uit voor een kennismakingsgesprek.

2. Kennismaking

De kennismaking vindt plaats op locatie in Eindhoven of Helmond. We vinden het prettig om ook kennis te maken met ouders, vertegenwoordiger(s) en hulpverlener(s), die betrokken zijn bij jou. Hierdoor kunnen wij een nog beter beeld krijgen van wie jij bent en de hulpvraag.

Tijdens de kennismaking wordt er verteld wie Samen Verder is, wie we zij en wat we doen. Er is dan veel ruimte om vragen te stellen. Mocht er na de kennismaking van beide kanten een klik zijn, dan wordt er een intake gesprek gepland. Er wordt binnen 1 a 2 weken contact opgenomen met de cliënt.

3. Intake

Tijdens het intake gesprek wordt er dieper in gegaan op de zorgvraag en zorgbehoefte. Er worden veel vragen gesteld om zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Er worden vooral vragen gesteld op basis van de leefgebieden; zingeving, wonen, financiën, sociale relaties, lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid en werk/activiteiten. De intake wordt besproken binnen het team. De cliënt zelf krijgt ook tijd om na te denken of zij zich bij Samen Verder ziet wonen. Er wordt binnen 1 week contact opgenomen of de cliënt op de wachtlijst komt.

4. Wachtlijst

Wanneer er vanuit beide partijen groen licht is, komt de cliënt op de wachtlijst. Tenzij er direct een studio beschikbaar is. Momenteel is er een wachtlijst in Eindhoven en Helmond.  Ambulante begeleiding is afhankelijk van de zorgvraag of er ruimte is. Er wordt tussendoor contact gehouden en waar wenselijk kan er gestart worden met ambulante begeleiding. Wanneer de opname in zicht komt wordt een opnamegesprek gepland. Hierin worden alle regelzaken besproken zoals: de beschikking, start zorgplan, levensloopplan, welke studio + kosten en welke begeleiders worden gekoppeld aan de cliënt.

5. Opname

Zodra bovenstaande staken geregeld zijn kan er een datum geprikt worden wanneer de cliënt definitief komt wonen. Er kan dan (indien van toepassing) een overdracht plaatsvinden met de vorige hulpverleners. De datum dat de cliënt komt wonen is tevens de ingangsdatum van de zorg- en huurovereenkomst. Vanaf dit moment kom de cliënt in zorg bij Samen Verder.