Huishoudelijke Hulp

Als u door ziekte, ouderdom of handicap, het huishoudelijke werk niet zelf meer kunt doen, heeft u mogelijk aanspraak op huishoudelijke zorg. Hieronder leggen wij uit waar u deze zorg kunt aanvragen.

Professionele zorg begint bij een WMO-indicatie

Om in aanmerking te komen voor huishoudelijke hulp heeft u een indicatie nodig van uw gemeente. Hiervoor kunt u het beste contact opnemen met uw eigen gemeente. Deze kunnen u dan verder helpen. Heeft u echter vragen over het aanvragen van de indicatie, neem dan gerust contact op met ons en we proberen u verder te helpen! 

Als de gemeente besluit dat u zorg nodig heeft, vergoedt de gemeente de kosten hiervan. Nadat uw indicatie is toegewezen, kunt u vervolgens contact opnemen met Samen Verder voor een afspraak met onze cliëntadviseur. Deze komt bij u thuis om uw wensen over de invulling van de zorg te bespreken. Vindt u het prettig om het gesprek in bijzijn van een mantelzorger te voeren, dan is dit uiteraard geen probleem.

Afhankelijk van uw inkomen wordt er door het CAK een eigen bijdrage berekent. Heeft u bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, verpleging en verzorging. dan wordt hiervoor één eigen bijdrage berekent.

Klik hieronder om u eigen bijdrage te berekenen.
www.hetcak.nl

Cliëntadviseur

Via 0492 – 476001 kunt u contact opnemen met de cliëntadviseur huishoudelijke hulp.

Missie en Visie

Missie

Samen Verder ondersteunt mensen in het behouden en verbeteren van hun welzijn en gezondheid, daar waar zij wonen. Optimaliseren van de kwaliteit van leven is daarbij steeds het uitgangspunt. Dit op een professionele en betrokken manier, met oog en respect voor de individuele wensen, mogelijkheden en behoeften. Samen Verder streeft naar voortdurende verbetering van de zorg voor haar cliënten om de cliënten zo goed mogelijk in staat stellen een zelfstandig en onafhankelijk leven te leiden, waarbij ze hun eigen regie voeren en keuzemogelijkheden behouden.

Visie

Samen Verder wil er zijn voor mensen die zorg nodig hebben en zoveel mogelijk eigen regie willen hebben over hun eigen leven.

Werkgebied

Hieronder vindt u de gemeenten waar Samen Verder huishoudelijk hulp aanbiedt.

Huishoudelijk hulp
Gemeente: Aarle-Rixtel, Asten, Beek en Donk, Deurne, Bakel, Geldrop-Mierlo, Helmond, Laarbeek en Someren

Wachttijden

Wachttijden huishoudelijk hulp in Helmond, Laarbeek en Peel-gemeenten.

Samen Verder kent geen wachttijd voor aanvraag en aanvang van de huishoudelijke ondersteuning.
Na afgifte van een indicatie door de gemeente plant Samen Verder een huisbezoek om het ondersteuningsplan met u te bespreken.

(Bijgesteld zonder wijziging op 1 april 2022)

FAQ

  1. Om in aanmerking te komen voor huishoudelijke ondersteuning heeft u via uw gemeente een indicatie nodig.
  2. Indien u in aanmerking komt voor huishoudelijke ondersteuning geeft u bij uw gemeente aan welke zorgaanbieder uw voorkeur heeft.
  3. Nadat uw indicatie aan Samen Verder is toegewezen, nemen wij contact met u op om een huisbezoek te plannen.
  4. Tijdens dit huisbezoek wordt in overleg het ondersteuningsplan op gesteld.
  5. Hierna wordt de zorgverlening gestart.

Helmond, Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren, Geldrop- Mierlo.

Dit kunt u zelf inzien via uw account van CarenZorgt, mocht u deze niet hebben adviseren wij u hiervan gebruik te maken.

Onze intentie is om geen wachttijd te hebben, helaas is dit niet altijd mogelijk en deze kan variëren.

U kunt contact opnemen met uw WMO consulente binnen uw gemeente om aan te geven dat u wilt overstappen. Zij sturen uw beschikking door naar de gewenste zorgaanbieder.