Netwerk Dementie

Sinds Samen Verder in 2021 begonnen is met casemanagement dementie, was het voor ons van belang om de samenwerking op te zoeken met andere zorgaanbieders in de regio en andere betrokken instanties bij mensen met dementie. Het dementienetwerk Helmond de

Peel wordt vormgegeven onder de bezielende coördinatie van Ieke Bron. Zo wordt er momenteel gewerkt aan het opzetten van één centraal aanmeldpunt waar alle zorgvragen binnenkomen op het gebied van casemanagement dementie. Het wordt voor verwijzers op die manier overzichtelijker om de cliënt te koppelen aan een casemanager. Dit is één van de stappen om een netwerk te realiseren. Vanuit Samen Verder zijn we verheugd hieraan een bijdrage te mogen leveren en zijn we trots om van dit dementienetwerk deel uit te maken. Wij stellen het belang van de cliënt voorop en zien hoe belangrijk het is om hierin samen te werken met andere organisaties uit de regio. Wij willen hierin mee ontwikkelen en meedenken.