Tot 6 april gaat SamenThuis – Deurne op slot voor alle bezoekers.

Let op! Oud nieuws, maatregelen mogelijk niet meer van toepassing.

Beste Familie, contactpersonen van onze bewoners van SamenThuis – Samen Verder,

Via mail, brief en ook afgelopen vrijdag bent u allen telefonisch bericht over de maatregelen die wij als SamenThuis – Samen Verder namen. De nieuwe maatregelen van de overheid gingen specifiek over het op slot doen, voor al het bezoek van buitenaf, van de verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen voor ouderen.


Omdat het toen vanuit de overheid nog niet duidelijk was hoe het standpunt was rondom het toelaten van mantelzorgers en wij weten hoe ingrijpend het is voor u en voor onze bewoners als er niemand meer op bezoek mag komen heeft SamenThuis toen gekozen dat er nog 1 mantelzorger per bewoner langs mocht komen.


We hebben toen ook aangeven dat aangezien de ontwikkelingen zich snel opvolgen dit ook snel zou kunnen veranderen en dat er kans bestond dat ook SamenThuis helemaal op slot zou gaan voor iedereen die niet bijdraagt aan de basiszorg. Dat standpunt vanuit de overheid is nu helder wat betekent dat ook Samen Thuis deze gegeven richtlijnen van het RIVM op volgt.


Tot minimaal 6 april gaat Samen Thuis op slot voor alle bezoekers, dus ook voor de 1e contactpersoon / mantelzorger.

VEELGESTELDE VRAGEN

Waarom is het besluit genomen om bezoek in verpleeghuizen te verbieden? 

 • Het besluit is genomen om de kans zo klein mogelijk te maken dat kwetsbare mensen in het verpleeghuis het virus krijgen.
 • Het coronavirus verspreid zich snel over de wereld. Ook in Nederland. 
 • De kans dat kwetsbare ouderen in verpleeghuizen besmet raken wordt steeds groter. Op sommige plekken – zoals in Noord-Brabant en Limburg – is dit al gebeurd. De situatie in Noord-Brabant en Limburg heeft laten zien dat een beperking van het bezoek aan verpleeghuizen noodzakelijk was om het groeiend aantal besmettingen in te dammen.
 • Ook op alle plekken in Nederland zijn verpleeghuizen per 19 maart gesloten. Dit om de kwetsbare mensen die hier wonen zo goed mogelijk te beschermeN.

 Wie heeft het besluit genomen? 

 • Het besluit om verpleeghuizen te sluiten is genomen door het kabinet.
 • Zij hebben het besluit genomen op basis van adviezen van experts (Verenso) en het RIVM. Ook hebben zij overleg gehad met de vertegenwoordigers de cliënten in verpleeghuizen ( Landelijk Overleg Cliëntenraden ) en de vertegenwoordigers van de zorgorganisaties.
 • Verenso (Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde) – is tot het advies gekomen om alle verpleeghuizen te sluiten omdat het in het belang is voor de veiligheid van bewoners en medewerkers.
 • Alle partijen begrijpen dat de genomen maatregelen grote gevolgen hebben. Zo kunnen partners, kinderen of andere naasten niet meer op bezoek bij hun geliefde in het verpleeghuis. Juist in een periode waarin mensen elkaar hard nodig hebben.
 • Het sluiten van de verpleeghuizen voor bezoek leidt echter toe dat de kans dat mensen in het verpleeghuis besmet raken zo klein mogelijk is.

Kunnen nieuwe cliënten nog steeds terecht bij een verpleeghuis of in tijdelijke opname? 

 • Het beschikbaar houden van goede zorg is de prioriteit van de verpleeghuizen. Als er plek is kunnen nieuwe cliënten in principe in verpleeghuizen terecht.
 • Er wordt altijd per client gekeken wat in de betreffende situatie de beste oplossing is. Soms kan het beter zijn om een client (nog) niet op te nemen.
 • Er wordt ook gekeken of de client niet besmet is, of er voldoende personeel beschikbaar is dat veilig kan werken en of er geen mensen in het verpleeghuis al besmet zijn.
 • In Brabant is een aantal locaties geopend waar ook mensen met een besmetting kunnen worden opgenomen. Ook in de rest van het land werken organisaties aan het inrichten van speciale locaties waar cliënten met besmetting opgenomen kunnen worden.

Wat zijn de consequenties van dit besluit voor kleinschalig wonen? 

 • Kleinschalige woonvoorzieningen zijn er in vele vormen. Mensen wonen er omdat ze kwetsbaar zijn en zorg nodig hebben. Het is van groot belang om ook deze mensen te beschermen door zo min mogelijk sociaal contact.
 • We willen voorkomen dat mensen dicht bij elkaar komen. Als ouderen wonen in een complex met gemeenschappelijk ruimtes dan is bezoek ook niet meer mogelijk.
 • Voor kleinschalige zorgorganisaties geldt daarmee hetzelfde als voor verpleeghuizen. Er is geen bezoek meer mogelijk of alleen in bijzondere gevallen. Dit om de kwetsbare ouderen te beschermen.

Mogen vrijwilligers die bv. Koffie schenken, eten delen, was vouwen etc. nog naar binnen? 

 • Het advies is om het aantal mensen in het verpleeghuis zo veel mogelijke te beperken om de kans op een besmetting zo klein mogelijk te maken. De deuren van verpleeghuizen zijn gesloten voor iedereen die niet bijdraagt aan de basiszorg.
 • Zorgorganisaties kunnen er voor kiezen om structurele vrijwilligers (individuele vrijwilligers die structureel praktische steun bieden), toe te blijven laten, mits zij zelf niet tot de kwetsbare doelgroep horen (boven de 70), er geen verdenking is op de locatie en zij zelf geen klachten hebben zoals beschreven door het RIVM.

Mogen cliënten het verpleeghuis nog uit voor een wandeling?

 • Nee dit kan niet. In en uit-gaan van het verpleeghuis moet tot minimum beperkt worden. Elke beweging van cliënten buitenshuis vormt een risico voor besmetting en is zeer onwenselijk. Het gaat hierbij niet alleen om de bescherming van uw eigen familielid, maar ook om de kwetsbare medebewoners.
 • Bij bijvoorbeeld een afgesloten binnentuin, alleen toegankelijk voor bewoners van het verpleeghuis, kan het wel. SamenThuis – Samen Verder heeft een eigen tuin. Deze tuin is toegankelijk voor bewoners.
 • Alleen in uitzonderlijke situaties kan de client naar buiten. Indien de client toch naar buiten gaat vermijdt contact buiten de deur – tenminste 1,5m afstand.

Moet de deur van het verpleeghuis op slot?

 • Dit kan. Zorgorganisaties moeten ervoor zorgen dat er geen mensen binnen komen die niet bijdragen aan de basiszorg, maar ook dat er geen cliënten naar buiten gaan. Als het hierbij behulpzaam is om deuren te sluiten dan kan dit.
 • Let hierbij wel op dat vluchtroutes (bijvoorbeeld bij brand) bruikbaar en goed toegankelijk blijven.

Wat doen we met de was?

 • Naasten die de was doen voor bewoners van het verpleeghuis kunnen dit in principe blijven doen.
 • De was kan dan bijv. in een waszak gebracht en gehaald worden en afgeleverd bij de ingang.

Mag mijn moeder op dit moment verhuizen naar een verpleeghuis?

 • Ja. Mensen die een plek in het verpleeghuis nodig hebben kunnen verhuizen als er een plek vrij is.
 • Ook bij de verhuizing moet de het aantal familie/naasten dat mee naar binnen gaat tot een minimum beperkt worden.
 • De familie en de zorgorganisatie kunnen gezamenlijk afspraken maken over hoe dit georganiseerd kan worden.

Hoe zorgen we dat cliënten contact kunnen houden met naasten en familie?

 • Uiteraard kan er gewoon gebeld worden. Er is een een whatsapp tablet geïnstalleerd, waarop met beeld en geluid gebeld kan worden.

Wat wordt bedoeld met een uitzondering voor mensen die stervende zijn?

 • Mensen die in de terminale fase zijn kunnen wel bezoek ontvangen. Hiervoor is een uitzondering ook gemaakt.
 • Ook hierbij geldt dat het bezoek wel beperkt moet blijven. Veel zorgorganisaties hanteren de richtlijn van 1 bezoeker per client per dag.

Kunnen mensen die zijn overleden nog opgebaard worden in verpleeghuis?

 • In deze moeilijke periode is het van groot belang heel zorgvuldig te communiceren met nabestaanden. Contact met de familie/nabestaanden is niet alleen schriftelijk, maar telefonisch of via beeldbellen. Er is een contactpersoon voor vragen van de familie/nabestaanden.  • Zolang de maatregelen van kracht zijn is het advies om de overledene zo snel mogelijk over te dragen aan een mortuarium. Dit om de kans op verdere besmetting te voorkomen.
 • Belangrijk is dat nabestaande weten waar de overledene heen gaat na overlijden en ook waarom dat een andere locatie is.
 • Ook worden er afspraken gemaakt wat er met de spullen gebeurt van de overledenen gebeurd en hoe ze die later weer terugkrijgen.
 • Begrip voor de situatie van de nabestaanden is heel belangrijk.

Nieuws

Kwaliteitsscore

Met trots kunnen we mededelen dat de teams van onze wijkverpleging over het jaar 2023 allen bovengemiddeld hebben gescoord bij Kwaliteitsonderzoek Triqs ‘Waardering cliënten‘. Wij zijn hier als…

Lees verder »