Klachtenbehandeling 2017

Vanaf 1 januari is er een nieuwe klachtenregeling van kracht. Voordat u een officiële klacht indient, kunt u bij Samen Verder gebruik maken van een klachtenbehandelaar. Indien blijkt dat de klacht in uw ogen onvoldoende goed is behandeld kunt u ervoor kiezen een klacht in te dienen bij de klachtenfunctionaris. Samen Verder is aangesloten bij de geschilleninstantie Zorggeschil. U treft de nieuwe klachtenregeling aan bij ‘Over Ons’, ga naar ‘Kwaliteit’ en vervolgens ‘Klachtenprocedure’. Een informatiefolder zal binnenkort worden geplaatst op de website. De cliëntenraad en de Raad van Commissarissen zijn hierover reeds geïnformeerd. Thuiszorg Samen Verder maakt gebruik van het klachtenreglement van SPOT.

 

Nieuws

NLDoet 2023 aftermovie!

Wederom was NLDoet een geslaagde dag. We hebben ditmaal voor de groentetuin opnieuw een afrastering gemaakt, de beweegtuin schoongemaakt, een terras afscheiding gemaakt en de…

Lees verder »