Hitteprotocol

1. Maak een overzicht van cliënten/patiënten met een verhoogd risico
Degenen die niet zelf adequaat kunnen reageren door hun beperkingen (CVA, verstandelijke beperking etc.).

 • Degenen met specifieke aandoeningen, zoals diabetes mellitus of hartfalen.
 • Degenen met overgewicht of een hoge leeftijd.
 • Degenen met een vochtbeperking (zij mogen alleen extra vocht tot zich nemen na overleg met een arts!).

2. Zorg voor voldoende vochtinname

 • 2 tot 3 liter drinken bij extreme warmte.
 • Maak de hoeveelheid vocht duidelijk (2 flessen van 1 of 1½ liter per dag).
 • Controleer de urinekleur en –productie: een kleine urineproductie met een donkere kleur kan duiden op uitdroging.

3. Zorg voor afkoeling

 • Luchtige kleding.
 • Bescherming tegen invallend zonlicht.
 • Gebruik van ventilatoren en airconditioners.

4. Schakel ook mantelzorg in

 • Vraag mantelzorgers of zij willen opletten dat hun naaste goed drinkt.
 • Zorg dat mantelzorgers duidelijk geïnstrueerd zijn.

5. Wees creatief met het verlenen van zorg

 • Maak afspraken binnen je team om zorgverlening goed aan te passen op de warmte.
 • Overweeg om bepaalde onderdelen van de zorgverlening tijdelijk niet uit te voeren. Zo maak je tijd vrij om te zorgen dat de cliënt/patiënt goed drinkt.
 • Verdeel bij thuiszorg de zorgverlening over de dag om de bovenstaande maatregelen toe te passen en te monitoren.

 

Tot slot: vergeet niet om zelf ook voldoende te drinken!

Nieuws