Geen nieuwe clienten voor de wijkverpleging welke verzekerd zijn bij Zilveren Kruis

Op dit moment kunnen we helaas voor de wijkverpleging geen cliënten meer aannemen welke verzekerd zijn bij Zilveren Kruis. (waaronder tevens FBTO, Achmea, Interpolis, Avero, Avero Achmea en IAK Avero Achmea). Samen Verder heeft voor de wijkverpleging een bepaald budgetplafond gekregen van Zilveren Kruis, welke niet toereikend is voor de vraag naar wijkverpleging van Zilveren Kruis verzekerden. We hebben Zilveren Kruis in kennis gesteld dat het probleem in de regio Eindhoven en Peelgemeenten groot is. We zijn inmiddels geruime tijd in afwachting van een reactie van Zilveren Kruis.

Omdat de vraag naar wijkzorg groter is dan het toegekende budget zijn we genoodzaakt per 28 juni 2018 geen nieuwe cliënten meer aan te nemen welke verzekerd zijn bij Zilveren Kruis. We realiseren ons dat er in de regio relatief weinig gecontracteerde aanbieders zijn voor Zilveren Kruis.

Voor onze huidige cliënten bij Zilveren Kruis verandert er in 2018 niets. We zullen onze cliënten in de loop van 2018 informeren of Zilveren Kruis voor 2019 haar budgetplafond wil aanpassen. Dat zou gevolgen kunnen hebben dat cliënten in 2019 de rekening bij Zilveren Kruis rechtstreeks moeten declareren.

We hebben aan de noodbel getrokken en betreuren het dat we op dit moment voor Zilveren Kruis verzekerden geen andere mogelijkheid zien u door te verwijzen naar Zilveren Kruis. U kunt hiervoor naar https://www.zilverenkruis.nl/Consumenten/zorg-regelen/Paginas/zorgcoach.aspx

We zouden graag iedereen van wijkzorg willen voorzien. Zodra Zilveren Kruis een besluit heeft genomen om het budgetplafond te verruimen stellen we u via de website in kennis.

Nieuws

Kwaliteitsscore

Met trots kunnen we mededelen dat de teams van onze wijkverpleging over het jaar 2023 allen bovengemiddeld hebben gescoord bij Kwaliteitsonderzoek Triqs ‘Waardering cliënten‘. Wij zijn hier als…

Lees verder »