Bezoekregeling vanaf 27 mei 2020

Let op! Oud nieuws, maatregelen mogelijk niet meer van toepassing.

Beste bewoners, eerste contactpersonen,

Vanaf 27 mei is het voor woonzorginstellingen SamenThuis – Samen Verder mogelijk om een voorzichtige start te maken met het versoepelen van het bezoekverbod. We zijn er erg blij mee dat bezoek onder voorwaarden weer mogelijk is.

De voorwaarden voor het bezoek hebben we opgenomen in de meegezonden bezoekregeling. In deze brief lichten we de bezoekvoorwaarden kort toe.

Algemene informatie

Tot 15 juli a.s. mag elke bewoner 1 vaste bezoeker per week ontvangen. Deze vaste bezoeker is in principe de vaste vertegenwoordiger of contactpersoon van de cliënt.

Het bezoek mag gedurende maximaal 45 minuten achtereen plaatsvinden. Om de veiligheid van de bewoners, medewerkers en bezoekers te waarborgen, gelden er strikte hygiënemaatregelen. Doel van deze maatregelen is om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

We onderhouden nauw contact met de GGD om het verloop van deze nieuwe bezoekregeling te evalueren.

Bezoektijden

De bezoektijden zijn vastgesteld op 7 dagen per week van

14:00 tot 14:45 uur

15:00 tot 15:45 uur

16:00 tot 16:45 uur

Bezoek inplannen

Om het bezoek zo goed mogelijk over de dagen van de week te verspreiden en de bezoekersstromen binnen SamenThuis te reguleren, wordt er gewerkt met een bezoekagenda. Als de afspraak is vastgelegd ontvangt de bezoeker een bevestiging. Lees voorafgaand aan het bezoek de bezoekregeling goed door.

Tot slot: Mogen we u verzoeken om deze brief door te sturen aan andere familieleden / naasten?

We hanteren bovenstaande afspraken om met elkaar gefaseerd de eerste bezoeken zo veilig mogelijk te kunnen organiseren. Opmerkingen, vragen en suggesties zijn welkom!

Met vriendelijke groet,

SamenThuis – Samen Verder

Vlierdenseweg 109a te Deurne


Nieuws

Kwaliteitsscore

Met trots kunnen we mededelen dat de teams van onze wijkverpleging over het jaar 2023 allen bovengemiddeld hebben gescoord bij Kwaliteitsonderzoek Triqs ‘Waardering cliënten‘. Wij zijn hier als…

Lees verder »