Afspraken verzekeraars en zorgkantoor

Wijkverpleging

Voor 2017 heeft Samen Verder overeenkomsten gesloten met de volgende verzekeraars voor de wijkverpleging: CZ, VGZ, Delta Lloyd, DSW, Menzis, ZilverenKruis / Achmea, Multizorg, ONVZ, Zorg en Zekerheid en ENO. We vinden dat ieder mens die zorg mag ontvangen waar hij recht op heeft en we wensen dit zoveel zoveel mogelijk te kunnen aanbieden ongeacht haar keuze voor een verzekeraar, zegt Dimitry Klerx algemeen directeur van Samen Verder.

 

Wet Langdurige Zorg

Voor de Wet Langdurige Zorg (WLZ) is er een afspraak gemaakt met het zorgkantoor CZ als representant voor de regio’s.

 

Extramurale Behandeling

Samen Verder mag namens CZ losse extramurale behandeling bieden voor clienten met een indicatie van de WLZ en voor clienten uit hoofde van de Zorgverzekeringswet.

 

 

 

Nieuws