Voorbereiding Coronavirus

Let op! Oud nieuws, maatregelen mogelijk niet meer van toepassing.

Helmond, 13 maart 2020

Onderwerp: Samen Verder heeft zich voorbereid op het Coronavirus (kopie gericht aan bewoners / clienten van Samen Verder


Geachte mevrouw, mijnheer, beste clienten en bewoners,

De media en de overheid hebben het tegenwoordig over niets anders meer dan het Corona Virus en ook wij als Samen Verder moeten hier vanuit preventief oogpunt aandacht aan besteden.

Wat doen wij als Samen Verder

Wij volgen de afspraken die de landelijke overheid opgesteld heeft om het risico op besmetting zoveel mogelijk te beperken. Dit betekent bijvoorbeeld voor onze zorgmedewerkers dat zij ziek thuisblijven bij verkoudheid en/of hoesten en koorts.

We leggen u graag uit wat de mogelijke gevolgen zijn van de te verlenen zorg in de gevallen dat u wijkverpleging, huishoudelijke ondersteuning of op een van onze woonlocaties woont.

U heeft (ook) wijkverpleging van ons

Dit kan voor u mogelijk ongemak betekenen, wanneer er niet direct vervanging voorhanden is.  Bij het inzetten van vervanging geven wij de prioriteit aan zorg die niet kan wachten. Dat gaat vóór zorg die wel uitgesteld kan worden. Indien we tijdelijk geen zorg leveren, kunt u mogelijk een beroep kunt doen op mantelzorg. Wanneer er iets in uw zorgplanning verandert nemen we vanzelfsprekend contact met u op. Voor vragen kunt u contact opnemen met de teamtelefoon. U treft het telefoonnummer op uw zorgdossier aan.

U heeft (ook) huishoudelijke ondersteuning van ons

Bij een zieke medewerker wordt uw situatie bekeken of vervanging noodzakelijk is. In geval van grootschalige uitval kan dit betekenen dat de zorg tijdelijk uitvalt. U kunt ervan uitgaan dat Samen Verder kritisch deze situatie zal volgen. Mocht u vragen hebben neem dan op werkdagen contact op met onze centrale planning tussen 8.30 tot 12.30 uur.

U woont op een van onze woonlocaties

Bij binnenkomst dienen bezoekers zich in te schrijven. Er staat handalcohol klaar, met het verzoek dit te gebruiken bij binnenkomst en als u weg gaat.

U dient de richtlijnen op de affiche ‘Voorkom Besmetting’, op te volgen.

Oproep aan bezoekers en bewoners. Wilt u voor uw bezoek deze vragen voor uzelf beantwoorden:  

  1. Heeft u last van verkoudheid, hoesten en koorts?
  2. Bent u de afgelopen 2 weken in een risicogebied* geweest of had u contact met iemand waarvan inmiddels bekend is dat deze met het coronavirus besmet is? 

Is het antwoord minimaal 1x ‘ja’? Kom dan alstublieft niet naar onze woonlocaties.

Extra maatregelen:

  • We willen u vragen om maximaal 1 bezoeker per dag per bewoner te bezoeken.
  • Dringen verzoek om sociale contacten, de kapper, fysiotherapie, pedicure en huisartsen bezoeken te beperken, mits er geen sprake is van acute zorg.

Aan u de specifieke vraag

Mocht u verschijnselen hebben als koorts EN hoesten en/of niezen dan willen we u vragen aan om dit direct bij Samen Verder te melden. Tevens vragen wij u om in dat geval contact op te nemen met uw huisarts. In het geval van wijkverpleging en/of huishoudelijke ondersteuning zijn onze medewerkers opgedragen om in geval van twijfel, geen zorg te verlenen totdat het zeker is dat er bij de cliënt geen sprake is van een Corona-virus. Wij vinden het van groot belang dat onze medewerkers niet ziek uit vallen.

  • We verzoeken u de hygiëne maatregelen in acht te nemen. Achter de brief treft u de flyer “Voorkom besmetting”.
  • Onze zorgmedewerkers hebben instructie om u geen hand te geven bij het betreden en bij het vertrek van de woning.
  • Wij vragen u ook om onze medewerkers de gelegenheid te geven om vóór en na de zorg de handen te wassen. Hierbij ook het verzoek om voor een keukenpaper of papieren zakdoekjes te zorgen.

Als we allemaal net dat beetje extra alert zijn op onze hygiëne en ons houden aan deze maatregelen, dan werken we samen om het Corona-virus zo weinig mogelijk kans te geven.

Website van Samen Verder www.samenverder.nl

Omdat het ondoenlijk is om elke keer bij nieuwe ontwikkelingen u een brief te sturen, plaatsen wij op de website zo nodig updates. We verzoeken u en uw mantelzorgers de website van Samen Verder regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.

Bedankt voor uw medewerking.

Nieuws

Kwaliteitsscore

Met trots kunnen we mededelen dat de teams van onze wijkverpleging over het jaar 2023 allen bovengemiddeld hebben gescoord bij Kwaliteitsonderzoek Triqs ‘Waardering cliënten‘. Wij zijn hier als…

Lees verder »