Thuiszorg Samen Verder

Thuiszorg Samen Verder

Thuiszorg Samen Verder biedt persoonlijke, verpleegkundige en palliatieve/terminale zorg aan, maar ook huishoudelijke zorg en persoonlijke begeleiding. Wensen van de cliënt staan op de voorgrond en worden in en met onze de zorg verweven. Deze zorg is bestemd voor jong volwassenen tot en met senioren. Wij kennen geen uitsluiting van zorg op grond van taal, religie, geaardheid of persoonlijke levensstijl. Mede daardoor kunnen wij onze zorg op een passende, respectvolle wijze en met wederzijds goedvinden aanbieden.

Persoonlijke wensen

De wijkverpleegkundige maakt samen met u en op basis van, bijvoorbeeld medische gegevens, en door middel van het intake gesprek een inschatting van de tijdsduur per zorgmoment. Bij Thuiszorg Samen Verder staat uw welzijn en welbevinden voorop, wij gaan niet uit van wat u niet meer kunt maar van wat u nog wél kunt. Onze planning zorg houdt rekening met uw persoonlijke wensen en de (onze) Verpleegkundigen, Verzorgenden, Huishoudelijke Zorg of de Begeleiders komen op de tijden die onderling met u zijn gecommuniceerd. Wij zetten ons maximaal in om onze cliënten zo goed mogelijk tegemoet te komen. Zorg en Ondersteuning door iemand die bij u past en waar u een relatie mee opbouwt. Dit kunnen wij mede bereiken omdat we kleine teams inzetten.

Stabiele fundering

Wij ontvangen graag feedback van onze cliënten, hun familieleden/mantelzorgers en onze medewerkers. Mede daardoor zijn wij in staat onze zorg met de (juiste) dynamiek aan te bieden. Tevreden cliënten en medewerkers vormen de basis voor een stabiele fundering van onze organisatie waarbij onderling respect de belangrijkste schakel is. Hiermee onderscheiden wij ons van de heden ten dage thuiszorg.
Onze medewerkers worden door ons gecoacht en scholing van ons personeel heeft een hoge prioriteit. Onze collega’s worden aangesteld op hun overtuigende motivatie, persoonlijke kwaliteiten (en ruime levenservaring)