Samen Verder tweejaar op rij geen tekortkoming geconstateerd bij HKZ-audit!

Goede zorg is continue in beweging.
Vandaag hebben we een externe audit gehad van het kwaliteitssysteem in onze organisatie.

Vandaag heeft Samen Verder de jaarlijkse audit uit laten voeren door Keurmerk instituut voor de HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) door 2 auditors.
Met het HKZ-certificaat laten we zien dat de zaken intern goed op orde zijn, de klant centraal staat en dat we voortdurend de zorg- en dienstverlening verbeteren.

Er zijn medewerkers geïnterviewd en er heeft documentatieonderzoek plaatsgevonden.

De auditors hebben kennis gemaakt met Samen Verder waarbij het kwaliteitssysteem goed wordt geboden.

De auditors hebben vanuit gesprekken met onze medewerkers, een documentatie gedaan.
Deze auditcyclus betrof een opvolgingsaudit.
Er is tweejaar op rij geen tekortkoming geconstateerd.

Tijdens de terugkoppeling van het accreditatieproces zijn door de HKZ-auditoren hele mooie complimenten gegeven.

De auditor heeft geconcludeerd dat het kwaliteitssysteem bij Samen Verder staat. Datzelfde geldt ook voor de normen en waarden die als een rode draad door de organisatie lopen.

Wat opviel was de onderlinge verbinding tussen diverse onderdelen/systemen van Samen Verder. Zorgverleners voelen zich onderdeel van Samen Verder het team en zijn trots om samen de beste zorg te leveren.

We zijn nog steeds volop aan het nagenieten. Dit hebben we mede aan onze medewerkers te danken.

Graag willen we heel team Samen Verder bedanken voor alle inspanning die is verricht.

Zonder jullie was dit nooit gelukt!

N. Barrachdi en D. Klerx

Nieuws

Kwaliteitsscore

Met trots kunnen we mededelen dat de teams van onze wijkverpleging over het jaar 2023 allen bovengemiddeld hebben gescoord bij Kwaliteitsonderzoek Triqs ‘Waardering cliënten‘. Wij zijn hier als…

Lees verder »