PGB

Bij Thuiszorg Samen Verder is het ook mogelijk om zorg in te kopen via een PGB. Echter de regels rondom het PGB zijn in 2012 gewijzigd.

PGB vanaf 2012

In 2012 kunnen alleen mensen met een verblijfsindicatie aanspraak maken op een pgb. Het CIZ of BJZ geeft de indicatie ‘zorg met verblijf’ aan mensen die zoveel zorg nodig hebben, dat verblijf in een zorginstelling wordt aangeraden.

Nieuwe cliënten met een indicatie ‘zorg zonder verblijf’ zijn in 2012 aangewezen op zorg in natura. Bestaande pgb-houders met een geldige indicatie behouden in 2012 hun pgb.

Heeft u vragen rondom PGB?
Neem contact met ons op!