Overige informatie

Klantcontact

Casemanager bij Dementie – “Vergeet Mij Niet”
Mw. Mandy van de Wiel – M.vd.Wiel@samenverder.nl – 06 – 18 539 420

Thuiszorg / wijkverpleging teams
Helmond West: 
Helmond ’t Hout, – West, – Centrum, Brandevoort, Stiphout en Mierlo
H.hout@samenverder.nl – 06-51 89 10 93

Helmond Oost: Helmond Noord, -Oost, Brouwhuis, Rijpelberg en Dierdonk 
H.noordoost@samenverder.nl – 06-49 43 83 19

Eindhoven Noord: Postcode gebieden: 5612, 5621 t/m 5629, 5631 t/m 5633 en 5651
Ehv.noord@samenverder.nl – 06-83 24 17 30

Cliëntadviseurs bij Huishoudelijke hulp:
Mw. Anny Hurkmans – planning@samenverder.nl
Mw. Mandy van de Wiel – planning@samenverder.nl
Mw. Manon Raaijmakers – planning@samenverder.nl

Receptie
receptie@samenverder.nl

Werving & Selectie

Recruiter
Mw. Nancy Goeloe – werken@samenverder.nl

Vrijwilligerscoördinator

Hélène van Dijk – vrijwilligers@samenverder.nl

Interne organisatie

Kwaliteitsmedewerker
Mw. Khadija Talbi – k.talbi@samenverder.nl

Verzuimcoördinator / reïntegratiecoach

Hélène van Dijk – casemanager@samenverder.nl

Financieel team

Hoofd financiële afdeling: Mw. Marianne van Beek –  M.v.Beek@samenverder.nl

Financieel medewerker: Mw. Wilma Al – boekhouding@samenverder.nl
Salaris-en personeelsadministratie: Mw. Riny Bierlee – salaris@samenverder.nl en hrm@samenverder.nl
Clientadministratie: Anne Vogels-Stoop – clientadministratie@samenverder.nl

Bestuurder en directie Beschermd-Begeleid wonen
Mw. Nora Barrachdi – n.barrachdi@samenverder.nl

Directeur Thuiszorg Samen Verder
Dhr. Dimitry Klerx – d.klerx@samenverder.nl

Clientenraad

Mw. J. Vogel – Voorzitter
Mw R. Donkers (Lees interview)

Vrienden van Samen Verder

VriendenVanSamenVerder@samenverder.nl

Ondernemingsraad Samen Verder

De ondernemingsraad is bereikbaar via ondernemingsraad@samenverder.nl.