Het Netwerk Dementie in Helmond de Peel: Een Samenwerkingsinspanning voor betekenisvol leven met dementie

Het aantal mensen met dementie neemt gestaag toe, maar het aantal zorgmedewerkers daalt. Dit stelt ons voor een uitdaging: hoe kunnen we mensen met dementie helpen een betekenisvol leven te leiden, waarbij ze nog steeds waardevolle leden van de samenleving zijn? Dit is precies de vraag die het Netwerk Dementie in Helmond de Peel probeert te beantwoorden.

In een hartverwarmende daad van solidariteit en samenwerking hebben verschillende zorg-, maatschappelijke en gemeentelijke organisaties zich gecommitteerd aan dit netwerk. Ze zijn gezamenlijk op zoek naar manieren om de juiste zorg en ondersteuning te bieden aan mensen met dementie in elke fase van hun ziekte, terwijl ze thuis blijven wonen.

Elke organisatie binnen het netwerk draagt vanuit haar eigen expertise bij

De benadering van het netwerk is simpel, maar krachtig: focus op wat iemand met dementie nog wél kan. Elke organisatie binnen het netwerk draagt vanuit haar eigen expertise bij. Dit omvat een breed scala aan initiatieven, van het structureel verbeteren van wonen en welzijn tot het bieden van begeleiding vanaf het eerste vermoeden van dementie tot en met de verhuizing naar een verpleeghuis.

Een concrete maatregel die het netwerk neemt, is de inzet van casemanagers dementie. Deze casemanagers bieden begeleiding en ondersteuning aan mensen met dementie en hun familie bij alles wat erbij komt kijken, van zorg tot dagbesteding.

Daarnaast richt het netwerk zich op voorlichting aan de inwoners van Helmond de Peel. Het doel hiervan is om bewustwording en begrip rondom dementie te bevorderen, wat helpt bij het creëren van een dementievriendelijke gemeenschap.

Plannen om de regio dementievriendelijk te maken

Het netwerk staat echter nog maar aan het begin van haar werk. De plannen om de regio dementievriendelijk te maken worden momenteel ontwikkeld en de deelnemende organisaties zijn enthousiast om deze visie te realiseren. De bij het Netwerk dementie aangesloten organisaties zijn: De Zorgboog, Savant Zorg, Elkerliek Ziekenhuis, GGZ Oost Brabant, Elan Huisartsen, PoZoB, LEV Groep, Gemeente Helmond, Gemeente Laarbeek, Alzheimer Nederland Afdeling Zuidoost Brabant, Samen Verder, Tot uw dienst, Gemeente Someren.

De initiatieven van het Netwerk Dementie in Helmond de Peel zijn een lichtend voorbeeld van hoe samenwerking tussen verschillende partijen een verschil kan maken in het leven van mensen met dementie. Het is duidelijk dat ondanks de uitdagingen, Helmond de Peel hard aan de weg timmert om mensen met dementie een betekenisvol en waardig leven te bieden.

Nieuws

Kwaliteitsscore

Met trots kunnen we mededelen dat de teams van onze wijkverpleging over het jaar 2023 allen bovengemiddeld hebben gescoord bij Kwaliteitsonderzoek Triqs ‘Waardering cliënten‘. Wij zijn hier als…

Lees verder »