AZC in het hoofdgebouw Willibrordhaeghe te Deurne

Gemeente Deurne heeft voornemens om een COA te vestigen op de locatie van Stichting Willibrord. Deze locatie ligt naast het wooninitiatief SamenThuis aan de Vlierdenseweg 119A in Deurne.

Met input van de familieleden heeft Dimitry Klerx namens SamenThuis vorige week op de raadsvergadering gesproken wat de wensen en bedenkingen zijn t.a.v. de voorgenomen plannen. Vervolgens is er afgelopen week ook een bijeenkomst georganiseerd door Gemeente Deurne en het COA, waar bewoners/cliënten en familieleden voor waren uitgenodigd. Vanuit een stuurgroep (bewoners/familie/medewerkers) zullen de aandachtspunten worden geïnventariseerd zodat dit meegenomen kan worden in het bestuursakkoord tussen de Gemeente Deurne en het COA.

Nieuws

WE ZIJN VERHUISD!

Na ruim 8 jaar gevestigd te zijn in het mooie pand op de President Rooseveltlaan 4, gaan wij met het hoofdkantoor verhuizen naar Steenovenweg 20,…

Lees verder »