Heb ik nu dementie of Alzheimer?

Bij dementie wordt er vaak gedacht aan alleen Alzheimer. Alzheimer is echter een bepaalde vorm van dementie, er zijn er nog een aantal meer. Hieronder vindt u meer uitleg.

De 5 meest voorkomende vormen van dementie zijn:

  • Ziekte van Alzheimer
  • Vasculaire dementie
  • Lewy Body dementie
  • Fronto-temporale dementie
  • Parkinson
Bron: Alzheimercentrum Zuid West-Nederland

Alzheimer

Bijna 70 % van de gediagnostiseerde mensen met dementie hebben Alzheimer, vandaar dat dit ook zo vaak genoemd wordt in de volksmond. Op een MRI-scan is een ophoping van eiwit in de zenuwcellen te zien, hierdoor vergaan de zenuwcellen. Dit begint heel rustig en wordt geleidelijk aan meer. Wat het eerst opvalt is geheugenverlies wat steeds meer toeneemt. Hierdoor ontstaan steeds meer problemen.

Vasculaire dementie

Na Alzheimer komt vasculaire dementie het meeste voor. Deze vorm is kenmerkend door een storing van de doorbloeding door aderverkalking in de hersenen. Deze vorm ontstaat acuut en verloopt trapsgewijs door een nieuwe bloeding of infarct. Bij deze vorm kunnen hierdoor ook lichamelijke verschijnselen optreden zoals bijvoorbeeld verlamming. Deze vorm van dementie komt voor op jongere leeftijd, vaak tussen de 40 en 60 jaar en kan erfelijk zijn. Wat het eerste opvalt is vaak gedragsverandering of verandering in persoonlijkheid. Daarnaast vaak problemen in taal, spraak, lezen en schrijven. Dit wordt veroorzaakt door twee gebieden die zijn beschadigd: de frontaalkwab, (voorste deel van de hersenen) en de temporaalkwab, (de zijkant van de hersenen).

Lewy-body

Bij Lewy-body dementie zijn er in de hersenen verdikkingen door ophoping van eiwitten, deze noemt men ‘Lewy lichaampjes’. Deze vorm is kenmerkend door schommelingen in goede en minder goede dagen. De ene dag is iemand goed aanspreekbaar, de andere dag voelt iemand zich erg versuft.

Deze vorm lijkt veel de ziekte van Parkinson. Geheugenproblemen zijn er in eerste instantie niet, maar er zijn wel stoornissen in de aandacht en uitvoerende functies. De symptomen verergeren langzaam aan, waardoor ook de lichamelijke klachten zoals loopstoornissen en stijfheid toenemen.

Fronto-temporale dementie

De vorm van dementie bij  fronto-temporale dementie is in het begin vaak moeilijk te herkennen. Het komt relatief vaker voor bij mensen onder de 65 jaar. Bij FTD wordt het voorste gedeelte van de hersenen aangetast. Er zijn 3 varianten waardoor de symptomen opvallen. Eerst treden er vaak gedragsveranderingen op, zoals ontremd gedrag, ongepaste grapjes, impulsief gedrag etc.  Een 2e variant is taal of spraak, de woordenschat wordt kleiner, het moeite hebben met grammatica bijvoorbeeld. De 3e variant is motoriek: stijve bewegingen en trillen zijn hiervan voorbeelden.

Parkinson

Parkinson: Bij bijna de helft van de mensen die bekend zijn met de ziekte van Parkinson, wordt dementie geconstateerd. Dit uit zich door trager denken en spreken, en het ophalen van informatie lukt niet goed meer. Het lukt vaak nog wel om informatie te begrijpen en te verwerken.

Tot slot

Zoals u hebt kunnen lezen, zijn er verschillende vormen van dementie en is het niet altijd makkelijk vast te stellen welke vorm het is. Mocht u signalen merken bij uzelf of bijvoorbeeld uw partner, dan kunt u altijd bij de huisarts terecht. Deze kan onderzoek verrichten en zien wat er aan de hand is. Mocht er sprake zijn van dementie, kan de huisarts u doorverwijzen naar een casemanager dementie, die u verder kan begeleiden in de thuissituatie.